sv. Cyrila a Metoda
sv. Cyrila a Metoda

Naša škola je zapojená do projektov:

  • Otvorená škola
  • Infovek
  • PISA
  • Sokrates
  • Renovabis

     Počítadlo prístupov: 007997 © Created 2005-2007 by K_Corp s.r.o.